Listings in ကွန်ပျူတာ သင်တန်းများ and အဝေးပြေးကားလိုင်းများ in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 8 of 8 results
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ စက်မှုလယ်ယာတိုက်တန်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-402744009, 09-956504257
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ကျီကုန်းရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-91028919, 09-441028919
အမှတ် ၃၁၆၊ ပိတောက်ရွှေဝါလမ်း၊ နန်းဦးလွင်ရွာ၊, ,
09-420786010, 09-970323455
အမှတ် ၅/၁၅၊ အေးမေတ္တာလမ်းသွယ်၊ ကုန်းတန်းလေးရွာ၊, ,
09-795000456, 09-444027456
Advertisement
အခန်း ဒီ-၁၀၆၊ ပထမထပ်၊ ၃၂လမ်း နှင့် ၃၃လမ်း ကြား၊ ရရလမ်း နှင့် ၇၈လမ်း ကြား၊ ရွှေဖြူပလာဇာ၊,
Advertisement
အမှတ် ၁၈၊ ၈၁လမ်း၊ ၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊,
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ ရေထွက်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-57172, 09-33308448