Listings in ယောဂ သင်တန်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 23 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ စိန်ရတနာလမ်းသွယ်၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-783506008
ဒုတိယထပ်၊ (၃၁)လမ်း၊ ၇၄လမ်း ထောင့်၊ မောရဂီဝါ၊, ,
09-774849078, 09-259270960
၅၈လမ်း၊ (၃၆)လမ်းနှင့် ၃ရလမ်းကြား၊ ရဲမွန်တောင်၊, ,
09-792778626, 09-797758060
အမှတ် ဒ-၃/၄-၅၊ ၃ရလမ်း၊ ၆၃လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)၊, ,
09-5016507, 09-965016507
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
အမှတ် ၂၊ ပထမထပ်၊ ၈၄လမ်း၊ ၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-2021867, 09-797784482
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
1 2