Listings in ချည်မျှင်စက်ရုံများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 21 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ဂျီ-၃/အေ၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5153404, 02-5154136, 02-5154137, 09-447258988
အမှတ် အိတ်ချ်-၈၃၊၁၁၀၊ (၁၃၈)လမ်း (ဧဝရတ်လမ်း)၊ ၆၈လမ်းနှင့် (၆၉)လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5154290, 02-5153265
အမှတ် အိပ်ချ်-၆၁၊၆၂၊၇၅၊၇၆၊ (၁၃၈)လမ်း (ဧဝရတ်လမ်း)၊ ၆၆လမ်းနှင့် ၆ရလမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5154365, 02-5153579, 02-5154291
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ ရုံးပေါင်းစုံ အတွင်း၊ စျေးချိုရပ်ကွက်၊, ,
02-4070716, 02-4059508
(၃၀)လမ်း၊ ရဝလမ်း ထောင့်၊ ပတ်ကုန်းပျော်ဘွယ်၊, ,
02-4067161, 02-4067162, 09-259086307
1 2