Listings in သစ်သားအချောကိုင် လုပ်ငန်း and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 49 results
Advertisement
အမှတ် အိတ်ချ်-၁၆၈၊ ၆၂လမ်း၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်းနှင့် (၁၃၆)လမ်း (ဖိုးရာဇာလမ်း)ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် အေ-၅၊ (၆၂)စက်မှုပန်းခြံလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ငွေတော်ကြည်ကုန်း၊, ,
02-5153287, 02-5153903
Advertisement
အမှတ် အိတ်ချ်-၁၆၈၊ ၆၂လမ်း၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း နှင့် ဖိုးရာဇာလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊, ,
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
အမှတ် စီ-၁၊ စီ-၂၊ (၆၂)စက်မှုပန်းခြံလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ယာတော်၊, ,
02-5153413, 09-792388744, 09-441008868, 09-2018564, 09-2024404
အမှတ် အိပ်ချိတ်-၁၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ (၁၃၆)လမ်း (ဖိုးရာဇာလမ်း) ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5153712, 02-5154221
၃၁လမ်း၊ ရရလမ်း နှင့် ၇၈လမ်း ကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
02-4031350, 02-4069660, 09-402549739, 02-4035655
အမှတ် ၅/၆၈၊ သဇင်လမ်း၊ နန်းတော်ရာစံပြကွက်သစ်၊ နယ်မြေ(၅)၊, ,
09-787388674, 09-402770061, 09-787388674
အမှတ် အိတ်ချ်-၁၃၇/၁၇၈၊ ၆၂လမ်း၊ (၁၃၆)လမ်း (ဖိုးရာဇာလမ်း)နှင့် (၁၃၈)လမ်း (ဧဝရတ်လမ်း)ကြား၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5153348, 09-797450943, 09-444043133
အမှတ် မ-၃၃/၆၆၊ ၄၁လမ်း နှင့် ၄၂လမ်း ကြား၊ ၅၅လမ်း နှင့် ၅၆လမ်း ကြား၊ ရဲမွန်တောင်၊, ,
09-400920030, 09-400920010, 09-400920020
အမှတ် စီ-၁/အေ၊ ဘီ၊ (၆၂)စက်မှုပန်းခြံလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ယာတော်၊, ,
09-256626248, 09-953377987, 09-266992238, 09-43061920, 09-792388744, 09-2018570, 02-5153413, 02-5152159, 02-5152161
1 2 3 4 5