Listings in ရေတွင်းတူးလုပ်ငန်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 54 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
Advertisement
အိပ်ချ်လမ်း၊ ၄၈လမ်း နှင့် ၄၉လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အကွက် ၃၉၃၊ ၄၁လမ်း၊ ခနွဲကုန်းရပ်၊ စိန်ပန်း၊ သံလျှက်မှော်အနောက်၊, ,
09-43137932, 09-400007376
Advertisement
အကွက် ၃၉၃၊ ၄၁လမ်း၊ ခနွဲကုန်းရပ်၊ စိန်ပန်း၊ သံလျှက်မှော်အနောက်၊, ,
အမှတ် အကွက်-၃၈၁၊ ၄၁လမ်း၊ မြောက်ငံပြာရည်စုရပ်၊ စိန်ပန်း၊, ,
09-896806115, 09-43072800, 09-426806115
အမှတ် ဖ-၆/၇၈၊ ၅၈လမ်း၊ နှင်းဆီလမ်း နှင့် မြတ်လေးလမ်း ကြား၊ ကံသာယာမြို့သစ်၊, ,
09-5260178
စစ်ဆေးရုံတောင်ဘက်ကပ်လျက်၊ ဗန္ဓုလရပ်ကွက်၊, ,
09-259144455, 09-400410390
အမှတ် အကွက်-၃၉၁၊ ပင်မ(၁၀)ရပ်၊ သံလျှက်မှော်အနောက်၊, ,
09-441016039, 09-2003923, 09-782003923
အမှတ် အကွက်-၃၉၀၊ ပင်မ(၁၀)ရပ်၊ သံလျှက်မှော်အနောက်၊, ,
09-402550183, 09-444555183, 09-798955531
အမှတ် ဓဓ -၁၂/၁၂၊ ၆ဝအေလမ်း၊ ရတနာလမ်း နှင့် မင်္ဂလာလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊, ,
09-402529911
၆၂လမ်း၊ ၄ဝလမ်း နှင့် ၄၁လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)၊, ,
09-259059502
1 2 3 4 5