Listings in သံဂဟေဆက်ပစ္စည်းနှင့် ဂဟေဆော်လုပ်ငန်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 142 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၁၄/၁၄၊ ၂၈လမ်း နှင့် ၂၉လမ်း ကြား၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ မြစန္ဒာလမ်းသွယ်၊ ပြည်ကြီးမျက်မှန်၊, ,
02-4061412, 09-401526820, 09-259966693
အမှတ် ပပ-၁၇/၃၄၊ ၆၁လမ်း နှင့် ၆၂လမ်း ကြား၊ ယောမင်းကြီးလမ်း နှင့် ဖိုးရာဇာလမ်း ကြား၊ ဇီဇဝါလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-402602277, 09-91006077, 09-441006077
အမှတ် ၁၁၁၊ ၅ဝလမ်း၊ ရွာလယ်လမ်း နှင့် မြတ်လေးလမ်း ကြား၊ မြရည်နန္ဒာ၊, ,
09-400800889, 09-400800899
အမှတ် ပပ-၁၈/၆၉၊ မြတ်လေးလမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်းနှင့် (၁၃၆)လမ်း (ဖိုးရာဇာလမ်း)ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2064266, 09-975771132
1 2 3 4 5