Listings in ရေပိုက်နှင့် အပိုပစ္စည်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 177 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၃၉/၄၀-ပပ-၁၂၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း၊ ၆ဝအေလမ်း နှင့် ၆ဝဘီလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊, ,
09-792050709, 09-402553500, 09-2050709
၈၉လမ်း၊ (၁၇)လမ်း နှင့် (၁၈)လမ်း ကြား၊ မင်းတဲအီကင်း၊, ,
09-73503343, 09-950158578
အမှတ် ၁၂၆/၃၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၃လမ်း နှင့် ၈၄လမ်း ကြား၊ သရဖီလမ်းကြားထောင့်၊, ,
09-444007730
အမှတ် ၁၂၆/၃၊ (၂၆)လမ်း၊ ၈၃လမ်း နှင့် ၈၄လမ်း ကြား၊ သရဖီပင်လကျာ်း ထောင့်၊, ,
09-2017151, 09-444007730
အခန်း အီး-၃၆၊ ၅၈လမ်း နှင့် ၅၉လမ်း ကြား၊ ရတနာပုံ(စ)ဈေး၊ အောင်ဇေယျာလမ်း၊, ,
09-256001529, 09-420731437
အမှတ် ၃၅၅၊ ၈၁လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအရှေ့၊, ,
02-4061971, 02-4064971, 02-4073671, 02-4021371, 09-5004255, 09-43014040
အမှတ် င-၆/၁၁၀၊ ၆၃လမ်း၊ ငုရွှေဝါလမ်း နှင့် စံပယ်လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၃)၊, ,
09-977335777, 09-765999899
အမှတ် ယ-၄/၉၊၁၀၊၁၁၊ ၇၁လမ်း၊ မြဝတီမင်းကြီးလမ်း နှင့် ဆင်ဖြူရှင်လမ်း ကြား၊ က-ရပ်ကွက်၊, ,
09-455760948, 02-4081783
1 2 3 4 5