Listings in ပွဲရုံများ (လက်ဖက်) and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 39 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၂၃/က၊ ၄ဝလမ်း၊ ၇၉လမ်း နှင့် ၈ဝလမ်း ကြား၊ ဟေမမာလာတောင်၊, ,
09-5275637, 09-5275692, 09-5276041
အမှတ် ၁၄၈၊ ၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ ၆၈လမ်း နှင့် ၆၉လမ်း ကြား၊ သီတာမြိုင်လမ်း၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-444013322
အမှတ် ၁၄၆၊ ၈၅လမ်း၊ (၃၆)လမ်းနှင့် ၃ရလမ်းကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအနောက်၊, ,
02-4034261, 02-4063288, 02-4069613
၆၂လမ်း၊ စိန်ပန်းလမ်း နှင့် အောင်မင်္ဂလာလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၄)၊, ,
09-2003964, 09-441001402
အမှတ် ၅၇၊ ၈၆လမ်း၊ (၂၆)လမ်းနှင့် (၂၇)လမ်းကြား၊ သီရိဟေမာအရှေ့၊, ,
02-4065059, 09-2052839, 09-765000981, 09-765000982, 09-782052839
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
1 2 3 4