Listings in ပွဲရုံများ (မြေပဲ၊နှမ်း) and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 31 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၀-၉/၆၊ ၆ရလမ်း၊ ဝေသာလီဘုရားလမ်းနှင့် (၁၁၅)လမ်း (သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း)ကြား၊ က-ရပ်ကွက်၊, ,
02-4082136, 09-797755811, 09-780713624
အမှတ် ၂၇/၂၊ ၃၁လမ်း နှင့် ၃၂လမ်း ကြား၊ ၈၅လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ မလွန်ခဲလန်တန်း၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
02-4033255, 09-2034821
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
အမှတ် အိပ်ချ်-၂၁၅/၈၄၊ ၅ရလမ်း၊ ဖိုးရာဇာလမ်းနှင့် ဧဝရတ်လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2006406, 09-782006406
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
1 2 3