Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ပွဲရုံများ (ငရုတ်)

Showing 12 of 44 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၄၊ ၈၆လမ်း၊ ၂ရလမ်း နှင့် ၂၈လမ်း ကြား၊ သီရိဟေမာအရှေ့၊, ,
09-402655540, 09-91005034, 09-781611127
အမှတ် ၈၃၊၈၄၊ ၈၆လမ်း၊ ၂ရလမ်း နှင့် ၂၈လမ်း ကြား၊ ကိုင်းတန်းဈေး၊ သီရိဟေမာအရှေ့၊, ,
09-43122639
အမှတ် ၂၊ (၂၈)လမ်း၊ ၈၅လမ်း ထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4073833, 09-2022000
အမှတ် ဃ-၆၊ မြေညီထပ်၊ ပင်မကိုင်းတန်းဈေး၊ သီရိဟေမာအရှေ့၊, ,
09-91012306
အမှတ် ခ-၄/၁၂၂၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ စိန်ပန်းလမ်း နှင့် အောင်မင်္ဂလာလမ်း ကြား၊ တမာလမ်းသွယ်၊ မြို့သစ်(၅)၊, ,
09-2051543, 09-442051543
အမှတ် ၇၊ ထီးတိုင်ဈေး၊ ပွဲရုံတန်း၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
09-966725777, 09-2012080
အမှတ် ၆၊ ၈၆လမ်း၊ ၂ရလမ်း နှင့် ၂၈လမ်း ကြား၊ သီရိဟေမာအရှေ့၊, ,
09-259999311, 09-32267986, 02-4060392
1 2 3 4