Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်လုပ်ငန်း

Showing 12 of 29 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၁၃၈၊ ၄၆လမ်း၊ ၈၅လမ်း ထောင့်၊ ဘုရားကြီးအနောက်မုခ်၊ ကျွန်းလုံးဥသျှောင်၊, ,
09-792577778, 09-402577778, 09-262577778
အမှတ် အကွက်-၈၅၂၊ ဦးပွားဂုံးကျော် တောင်ဘက်၊ ချမ်းမြသာစည်တောင်၊, ,
09-402709750, 09-694550039
၂၉လမ်း နှင့် ၃ဝလမ်း ကြား၊ ၇၁လမ်း နှင့် ၇၂လမ်း ကြား၊ သစ္စာလမ်းသွယ်၊ ပတ်ကုန်းဝန်းကျင်၊, ,
09-2019530, 02-4068836, 09-5133774, 09-787661456, 09-444019386, 09-776777731
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
အမှတ် ၄၀၈၊ ၃၃လမ်း၊ ၈၃လမ်း နှင့် ၈၄လမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊, ,
02-4033064, 09-441028764
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
1 2 3