Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and တိရစ္ဆာန်ဆေးကုခန်းများ

Showing 12 of 52 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
Advertisement
အမှတ် စီ-၁၄၈၊ သဇင်လမ်း အနီး၊ မြပန်းဝါလမ်း(၁၀၄လမ်း) နှင့် ၆၆လမ်းထောင့်၊, ,
အမှတ် ခခ-၂/၈၄၊ ဘီလမ်း၊ ၅၈လမ်း နှင့် ၅၉လမ်း ကြား၊ ကံသာယာမြို့သစ်၊, ,
09-2052307, 09-797333340
အမှတ် အေ-၃၂၊ ၇၂လမ်း၊ ဇလပ်ဝါလမ်း နှင့် ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ကြား၊ မန္တလာသီရိဘောလုံးကွင်း အနီး၊, ,
09-976311993
အမှတ် စီ-၁၄၈၊ သဇင်လမ်း အနီး၊ မြပန်းဝါလမ်း(၁၀၄လမ်း) နှင့် ၆၆လမ်းထောင့်၊, ,
09-2000345, 09-967667662
အမှတ် စီ-၁၄၈၊ ၆၆လမ်း၊ မြပန်းဝါလမ်း ထောင့်၊ သဇင်လမ်းအနီး၊ (တစ်ကွက်ငုတ်)၊ (သိပ္ပံလမ်းတောင်ဘက်)၊, ,
09-967667662, 09-2000345
အမှတ် ၈၉/၇၊ ၃၉လမ်း နှင့် ၄ဝလမ်း ကြား၊ ၇၈လမ်း နှင့် ၇၉လမ်း ကြား၊ ပုတီးတန်းလမ်းသွယ်(၁)၊ ဟေမမာလာတောင်၊, ,
09-961174811, 09-91028647
အမှတ် ၉၀၊ (၃၂)လမ်း၊ ၇၅လမ်းနှင့် ၇၆လမ်းကြား၊ မောရဂီဝါ၊, ,
02-4064512, 09-2001836
စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ ကွမ်းဆွဲရပ်၊ စျေးချိုရပ်ကွက်၊, ,
09-793490921, 02-4059284
၃၁လမ်း နှင့် ၃၂လမ်း ကြား၊ ၆၆လမ်း နှင့် ၆ရလမ်း ကြား၊ ဝိဇိတာရုံကျောင်းအရှေ့ပေါက်၊, ,
09-444008036
1 2 3 4 5