Listings in တက္ကသိုလ်နှင့်ကောလိပ်များ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 10 of 10 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
ရန်ကင်းတောင်ခြေ အရှေ့ဘက်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ ရှင်တော်ကုန်းရွာ၊, ,
09-896502571
မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ ကျီကုန်းရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ မဲကင်းကုန်းရွာ၊, ,
02-57013, 02-57012, 02-58037, 02-57012, 02-57012, 02-57012
မြို့ပတ်လမ်း၊ အောင်ချမ်းသာရွာ၊, ,
09-2022631, 02-4061953, 09-896502472, 09-896502473, 09-43175034, 09-977799942, 09-896502471, 09-250069990
ရန်ကင်းတောင်ခြေ အရှေ့ဘက်၊ ရှင်တော်ကုန်းရွာ၊, ,
09-896502604, 02-57360, 02-57006, 02-57363, 02-57364
ရန်ကင်းတောင်ပတ်လမ်း၊ ရန်ကင်းတောင်ခြေ၊ ရန်ကင်းတောင်ရွာ၊, ,
02-57196, 02-58098, 09-402740385
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018