Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ကျူရှင် (အဝေးသင်)

Showing 12 of 28 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် အေဂျီ-၁၂၊ ၄ဝလမ်း၊ ၇၁လမ်း နှင့် ၇၂လမ်း ကြား၊ အောင်ဇမ္ဗူကျော်တိုက်တန်း၊ မဟာနွယ်စဉ်၊, ,
09-2000799
၃ရလမ်း နှင့် ၃၈လမ်း ကြား၊ ၇၃လမ်း နှင့် ၇၄လမ်း ကြား၊ ဇီဝကလမ်းသွယ်၊ စကြာနွယ်စဉ်၊, ,
09-5210937, 09-43012639, 09-33065757, 09-797201650
၃၈လမ်း၊ ၇၃လမ်း ထောင့်၊ မအူပင်ခြံ၊ မဟာနွယ်စဉ်၊, ,
09-788770031, 09-441021848
၄ဝလမ်း၊ ၆၉လမ်း နှင့် ရဝလမ်း ကြား၊ မဟာနွယ်စဉ်၊, ,
09-2060357, 09-782060357, 09-402744790
(၂၉)လမ်း၊ ၇၆လမ်းနှင့် ရရလမ်းကြား၊ ဟေမာဇလ၊, ,
02-4023081
၃၉လမ်း၊ ၇၁လမ်း နှင့် ၇၂လမ်း ကြား၊ မဟာနွယ်စဉ်၊, ,
09-402574225, 09-428884100, 09-776604426
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
၆၄လမ်း၊ မနော်ဟရီလမ်း နှင့် စိန်ပန်းလမ်း ကြား၊, ,
09-797349178, 09-2210661
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
1 2 3