Listings in ကျူရှင် (ဘာသာစုံ) and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 12 of 23 results
မင်စိုင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းသာယာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-782314857, 09-799259796
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်လမ်း၊ နန်းဦးလွင်ရွာ၊, ,
09-33060110, 09-259141774
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
Advertisement
အကွက် ၃၅၀၊ (၃၉)လမ်း၊ ဥပုသ်တော်ရပ်၊ ၉၁လမ်း နှင့် ၉၁(စီ) လမ်းကြား၊ စိန်ပန်း၊,
ကော်လမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-402691978, 09-970399469, 09-422300863
အမှတ် ၂၀၃၊ ကံ့ကော်လမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-444040134, 09-449948028
2020 | Advertisement
သရဖီလမ်းသွယ်၊ အောင်မင်္ဂလာ(၁)ရပ်ကွက်၊, ,
09-459909415, 09-780131922
သုခမင်္ဂလာရပ်၊ ဘောလုံးကွင်း အရှေ့ထိပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-402620007, 09-402774878, 09-91053762
Advertisement
အမှတ် ၁၉၅၊ ၃၄လမ်း၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊,
Advertisement
အနော်ရထာလမ်း နှင့် ဘုရင့်နောင်လမ်း ကြား၊ ၅၄လမ်းပေါ်၊ အောင်ပင်လယ်ရပ်ကွက်ရုံးမြောက်ဘက်၊ အထက(၂၈)အရှေ့ပေါက်၊,
ကန်သာယာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-43013273
မိသားစုလမ်း၊ နန်းဦးလွင်ရွာ၊, ,
09-797513896, 09-91015695
2020 | Advertisement
ပင်းယလမ်း၊ ရန်ကင်းသာယာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-402546959, 02-57121
1 2