Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ

Showing 12 of 36 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် အိပ်ချ်-၁၉၄၊ (၆၀)အေလမ်း၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5153545, 09-772034500
အမှတ် ၁၃၁၊ ကားကြီးဝန်းယာဉ်ပတ်လမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊, ,
09-422556432, 09-789477585, 09-425003099
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
1 2 3