Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ယာဉ်နောက်တွဲနှင့် အပိုပစ္စည်းများ

Showing 12 of 22 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ဏ-၈/၂၇(အေ)၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ စံပယ်လမ်း နှင့် ငုရွှေဝါလမ်း ကြား၊ ကြာညိုလမ်း၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-402674205, 09-402683640, 09-256353933, 09-254556078
ဒီလမ်း၊ ၆၃လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးမင်္ဂလာကားဝင်း အရှေ့တောင်ဘက်၊ ဖျောက်ဆိပ်ကုန်းရွာ၊, ,
09-43016692
အမှတ် အက်ဖ်-၈၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ (၆၂)စက်မှုပန်းခြံလမ်း ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5153874, 09-448032188, 09-420000690, 02-5154668, 09-5044459, 09-969728245, 09-969728246
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ ရုံးပေါင်းစုံ အတွင်း၊ စျေးချိုရပ်ကွက်၊, ,
02-4070716, 02-4059508
1 2