Listings in တိုင်းရင်းဆေးကုခန်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 12 of 14 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-797336381, 09-43148172
(၁၉)လမ်း၊ သံလမ်း တောင်ဘက်၊ ကုန်းတန်းလေးရွာ၊, ,
09-402615084, 09-790908092
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-265446191, 09-402544985
အမှတ် က-၂၆၆၊ စစ်ကိုင်းလမ်း၊ ဓမ္မာရုံလမ်း ထောင့်၊ ရန်ကင်းသာယာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-402514874, 09-797509919
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018
မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ နန်းဦးလွင်ရွာ၊, ,
09-253196609, 09-91043162
1 2