Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ကိရိယာတန်ဆာပလာများ

Showing 12 of 48 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ပပ-၂၃/၅၉-၆၀၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ နှင်းဆီလမ်း ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-795257102, 09-422259922
အမှတ် ၆၅၈၊ ၈ဝလမ်း၊ ၃ရလမ်း နှင့် ၃၈လမ်း ကြား၊ ဟေမမာလာမြောက်၊, ,
02-4021510, 09-442277322
အမှတ် ၅၉၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၅)လမ်းနှင့် (၂၆)လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
09-73172737, 02-2010098, 09-73171786, 09-261700003, 09-761700003, 09-961700003
1 2 3 4