Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and တစ်ရှူးစက္ကူအမျိုးမျိုး

Showing 12 of 27 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် မ-၇၂/၁၊ ၃၆လမ်း၊ ၅၆လမ်း နှင့် ၅ရလမ်း ကြား၊ ရဲမွန်တောင်၊, ,
09-5261335, 09-257972380
အမှတ် ၂၃၉၊ (၃၃)လမ်း၊ ၈၂လမ်းနှင့် ၈၃လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊, ,
02-4036322, 09-2061186
အမှတ် ၁၈၁၊ ၈၆လမ်း၊ (၂၄)လမ်းနှင့် (၂၅)လမ်းကြား၊ ရေကြည်ရပ်၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
09-445533450, 09-964682890, 09-778772962
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
အမှတ် ၄၀၊ ၂ရလမ်း၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ သီရိဟေမာအရှေ့၊, ,
02-4073690, 09-2032745, 02-4072425, 09-2032746
1 2 3