Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ချည်လုံးအမျိုးမျိုး

Showing 12 of 35 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် အက်ဖ်-၇၊ စံပြလမ်း၊ ရဝလမ်း နှင့် ၇၁လမ်း ကြား၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-402649628, 09-402763137
အမှတ် ဂျီ-၁၃၁၊ ၅၈လမ်း၊ ငုရွှေဝါလမ်း ထောင့်၊, ,
09-798931308, 09-797332890
အမှတ် အသ-၃၃၊ စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ သိမ်ကြီးဈေး၊ သိမ်ကြီးရပ်၊ အိုးတော်ရပ်ကွက်၊, ,
09-73500662
အမှတ် ၁၆၊၁၇၊ စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ သိမ်ကြီးဈေး၊ အိုးတော်ရပ်ကွက်၊, ,
09-2055486, 02-4070182
1 2 3