Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and သင်္ကန်းပရိက္ခရာဆိုင်များ

Showing 12 of 368 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
Advertisement
အမှတ် အေ-၈၊ ၃၅လမ်း၊ ၈၈လမ်း နှင့် ၈၉လမ်း ကြား၊ မီးရထားတိုက်တန်း၊, ,
၃၅လမ်း၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊, ,
09-2000418, 02-4072340
အမှတ် ၂၅၄၊ ၂၈လမ်း၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအလယ်၊, ,
02-4069942, 09-896805320, 09-2004166, 09-2033291
၂ရလမ်း နှင့် ၂၈လမ်း ကြား၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ အိမ်တော်ရာဆင်တံတား၊ သီရိဟေမာအရှေ့၊, ,
09-2022007
အမှတ် ဠ-၁၁၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ၅၉လမ်း နှင့် ၆ဝလမ်း ကြား၊ ဃ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-769803050, 09-769805010
အမှတ် ၅၉၊ အိမ်တော်ရာဆင်တံတား၊ သီရိဟေမာအရှေ့၊, ,
09-2057507, 09-2034506
၂၆လမ်း၊ မြို့တော်ဥယျာဉ် မြောက်ဘက်၊ သီရိမာလာအနောက်၊, ,
09-402721326, 09-798612035, 09-33532525
၈၆လမ်း၊ ၃၆လမ်း နှင့် ၃ရလမ်း ကြား၊ ရွှေတချောင်း အရှေ့ဘက်၊ ရတနာဘုမ္မိအနောက်၊, ,
09-782050683, 09-2050863
1 2 3 4 5