Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Showing 12 of 27 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
အမှတ် ဆ-၅/၅၉(ခ)၊ ၆၈လမ်း နှင့် ၆၉လမ်း ကြား၊ ဇလပ်ဝါလမ်း နှင့် ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ကြား၊ စံပယ်လမ်း၊ မြို့သစ်(၂)၊, ,
09-964382540
အမှတ် မ-၅၉/၃၂၊ ၃ရလမ်း နှင့် ၃၈လမ်း ကြား၊ ၅၈လမ်း နှင့် ၅၉လမ်း ကြား၊ ချမ်းမြေ့လမ်းသွယ်၊ ရဲမွန်တောင်၊, ,
09-2043328, 09-977893244
အမှတ် ၄၄/ဘီ၊ ၂၆လမ်း၊ ၆၆လမ်း နှင့် ၆၈လမ်း ကြား၊ မန္တလေးစွမ်းဟိုတယ် အတွင်း၊ ပြည်ကြီးမျက်မှန်၊, ,
02-4064002, 02-4064001, 02-4064003
1 2 3