Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and တိပ်

Showing 12 of 24 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် အိပ်ချ်-၁၉၉၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ ၆၁လမ်း နှင့် ၆၂လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5154451
အမှတ် ၃၉/ခ၊ ၂၂လမ်း၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊, ,
02-4069725, 02-4065570, 09-976453466
(၆၀)လမ်း၊ မနော်ဟရီလမ်း ထောင့်၊ မြို့သစ်(၃)၊, ,
09-250146173, 09-766709411, 09-972493756
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
1 2