Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and တိုင်းတာရေးကုမ္ပဏီများ

Showing 12 of 24 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အခန်း ၃/အေ၊ တတိယထပ်၊ ဗဟိုလမ်း၊ ရွာမကျောင်းလမ်း ထောင့်၊ သီရီကွန်ဒို၊, ,
09-5032095, 09-43115586, 09-49664773, 09-49801573
အမှတ် ဖဆက-၃၄၉၊ စွယ်တော်ကွက်သစ်၊ ဖျောက်ဆိပ်ကုန်းရွာ၊, ,
09-2023407, 09-971167145, 09-43112749
အမှတ် စစ-၁/၁၅၊ ၅၉လမ်း၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း နှင့် အောင်ဇေယျလမ်း ကြား၊ ကံသာယာမြို့သစ်၊, ,
09-402676181, 09-402501670
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
1 2