Listings in သကြားစက်များ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 6 of 6 results
မြကျောက်ဘုရား အရှေ့ဘက်၊ မိုင်ကုန်းရွာ၊, ,
09-43180507, 09-441025978, 09-426803704
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-4031395, 02-57649
မြကျောက်ဘုရား အနီး၊ မိုင်ကုန်းရွာ၊, ,
02-57294, 02-57418, 02-57546
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018
ကြံတိုင်းအောင်လမ်း၊ ဘူးကုန်းရွာ၊, ,
09-91035925, 09-2000870, 09-2003750