Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and စတစ်ကာလုပ်ငန်းများ

Showing 12 of 46 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ဈ-၆/၇၃၊ ၆ဝလမ်း၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း နှင့် မနော်ဟရီလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၃)၊, ,
09-970838049
မင်းကြီးရန်နောင်လမ်း၊ ၅၈လမ်း နှင့် ၅၉လမ်း ကြား၊ သင်ပန်းကုန်း၊, ,
09-790913616
၂၃လမ်း၊ ၈၈လမ်း ထောင့်၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
09-972777145, 09-453258789
အခန်း ၄၊ တိုက် ၃၉၁၊ စက်မှု(၁)လမ်း၊, ,
01-557025, 09-5029552, 09-5161867
အမှတ် ခ-၃/၃၀၊ ၆၅လမ်း၊ မနော်ဟရီလမ်း နှင့် စိန်ပန်းလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၄)၊, ,
09-402721040, 09-402578760
1 2 3 4