Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and အားကစားသင်တန်းများ

Showing 12 of 36 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
(၂၃)လမ်း၊ ၈၆လမ်းနှင့် ၈ရလမ်းကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
09-259085779, 09-402589760, 09-2053737
၅၈လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ မဟာဇေယျဘုံ၊, ,
09-250111033, 09-250111044
အမှတ် ၁၄/အေ၊ တတိယထပ်၊ ၃၁လမ်း၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်အနောက်၊, ,
09-783506008
၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ စိန်ရတနာလမ်းသွယ်၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-783506008
၄၁လမ်း၊ ၈၉လမ်း နှင့် ၉ဝလမ်း ကြား၊ စိန်ပန်း၊, ,
09-2017730, 09-2018735
၄၂လမ်း၊ ၈၃လမ်း နှင့် ၈၄လမ်း ကြား၊ ရွှေဘုန်းရှိန်၊, ,
02-4076314, 09-43092630, 09-43113105, 09-402623755
အမှတ် အ-၁၈/၅၂၊ ကုသိုလ်တော်ဘုရားလမ်း၊ ၇၂လမ်း နှင့် ၇၃လမ်း ကြား၊ ကုသိုလ်တော်ဘုရား၊ ဂ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-444040008, 09-402634970
အမှတ် ၄၂၇/၁၊ ၂၈လမ်း၊ ၅၅လမ်း ထောင့်၊ ကျန်းမာရေးရပ်ကွက်ဓမ္မာရုံအရှေ့ဘက်၊, ,
09-698315661, 09-402688086, 09-441038643
1 2 3