Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and အားကစားပစ္စည်းဆိုင်များ

Showing 12 of 97 results
Advertisement
အမှတ် ယ-၁/၄၂၊ ၇၄လမ်း၊ ကျွဲဆည်ကန်၊ မြဝတီမင်းကြီးလမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
၂၂လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဓမ္မာရုံဘက်ကပ်လျက်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
09-797448004, 09-764711004
Advertisement
အမှတ် ယ-၁/၄၂၊ မြဝတီမင်းကြီးလမ်း၊ လမ်းသွယ်(၃)၊ ကျွဲဆည်ကန်၊, ,
Advertisement
အမှတ် ၁၀၀၊ ၂ရလမ်း နှင့် ၂၈လမ်း ကြား၊ ၈၃လမ်း နှင့် ၈၄လမ်း ကြား၊ ဈေးချို၊ တောင်ဘက်တိုက်တန်းနောက်ကျော၊, ,
၆၈လမ်း၊ ကျန်စစ်သားလမ်း နှင့် ဇော်ဂျီလမ်း ကြား၊ ဂ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-775500737, 09-444665525, 09-775400850
၇၈လမ်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးတိုက်တန်း၊ မေမြို့သံလမ်းမြောက်ဘက်၊, ,
09-259769400, 09-897648300
မနော်ဟရီလမ်း၊ ၅၉လမ်း နှင့် ၆ဝလမ်း ကြား၊, ,
09-441777876, 09-2174141
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊ ၇၁လမ်း နှင့် ၇၂လမ်း ကြား၊ ရန်မျိုးလုံ၊, ,
09-966999006, 09-966999007
လမ်းသစ်လမ်း၊ ပြည်တော်သာရပ်၊ တမ္ပဝတီ၊, ,
09-797203855
အမှတ် ဈ-၁/၂၄၊ ၆၂လမ်း၊ ငုရွှေဝါလမ်း နှင့် ဒေလီယာလမ်း ကြား၊ တော်ဝင်နန်းခန်းမအောက်ထပ်၊ မြို့သစ်(၃)၊, ,
09-788636860, 09-950121430
တတိယထပ်၊ ၇၈လမ်း၊ ၃၁လမ်း နှင့် ၃၂လမ်း ကြား၊ ရွှေဖြူပလာဇာ၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
09-896805893, 09-896801023
အမှတ် ယ-၁/၄၂၊ မြဝတီမင်းကြီးလမ်း၊ လမ်းသွယ်(၃)၊ ကျွဲဆည်ကန်၊, ,
09-2004381, 09-256499984
အမှတ် ယ-၁/၄၂၊ ၇၄လမ်း၊ ကျွဲဆည်ကန်၊ မြဝတီမင်းကြီးလမ်း၊, ,
09-2004381, 09-256499984, 09-792088688
1 2 3 4 5