Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and အားကစားအသင်းအဖွဲ့များ

Showing 12 of 25 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
(၃၀)လမ်း၊ ရဝလမ်းနှင့် ၇၁လမ်းကြား၊ ဗထူးကွင်း၊ ပတ်ကုန်းဝန်းကျင်၊, ,
09-265244466, 09-43013678
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၃၀)လမ်း၊ ရဝလမ်းနှင့် ၇၁လမ်းကြား၊ ဗထူးကွင်း၊ ပတ်ကုန်းဝန်းကျင်၊, ,
09-256178960, 09-960904040
(၃၀)လမ်း၊ ရဝလမ်းနှင့် ၇၁လမ်းကြား၊ ဗထူးကွင်း၊ ပတ်ကုန်းဝန်းကျင်၊, ,
09-259048418
(၃၀)လမ်း၊ ရဝလမ်းနှင့် ၇၁လမ်းကြား၊ ဗထူးကွင်း၊ ပတ်ကုန်းဝန်းကျင်၊, ,
09-789322113, 09-2150698
(၃၀)လမ်း၊ ရဝလမ်းနှင့် ၇၁လမ်းကြား၊ ဗထူးကွင်း၊ ပတ်ကုန်းဝန်းကျင်၊, ,
09-791104415, 09-797293964, 09-2018838, 09-2039271
(၃၀)လမ်း၊ ရဝလမ်းနှင့် ၇၁လမ်းကြား၊ ဗထူးကွင်း၊ ပတ်ကုန်းဝန်းကျင်၊, ,
09-444015579, 09-799044270
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
၇၃လမ်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် ငုရွှေဝါလမ်းကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
02-2848902, 02-2848649
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
1 2 3