Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ဘိလပ်ရည်နှင့် ဖျော်ရည်စုံလုပ်ငန်း

Showing 12 of 119 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၅၊ မြေညီထပ်၊ အင်ကြင်းလမ်း၊ သီတာရပ်ကွက်၊, ,
01-508365, 01-220442, 01-2301015, 09-450998863
အမှတ် ၂၄၄၊ ၇၅လမ်း၊ ၃၆လမ်း နှင့် ၃ရလမ်း ကြား၊ စကြာနွယ်စဉ်၊, ,
02-4023781, 09-974697705
အမှတ် အိပ်ချ်-၂၅၂/၃၄၊ (၄၆)လမ်း၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်းနှင့် (၁၃၈)လမ်း (ဧဝရတ်လမ်း)ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-5105488
အမှတ် ၄၀၇၊ ၈၁လမ်း၊ ၃၁လမ်း နှင့် ၃၂လမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊, ,
09-964003048, 02-4034238, 02-4024894
အမှတ် ဝ-၁၁/၁၃၊၁၄၊ ၆၃လမ်း၊ (၁၁၅)လမ်း (သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း) ထောင့်၊ က-ရပ်ကွက်၊, ,
02-4081702, 09-2054097
အမှတ် ၉၄၊ ၂၉လမ်း၊ ၇၃လမ်း နှင့် ၇၄လမ်း ကြား၊ စိတ္တရမဟီရပ်၊, ,
02-4023580, 09-259929260, 09-36990801
1 2 3 4 5