Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ဆပ်ပြာစက်များ

Showing 12 of 41 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် သ/၉၊ (၁၁၅)လမ်း (သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း)၊ ၆၄လမ်းနှင့် ၆၅လမ်းကြား၊ ခ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-420772773, 09-421148883
အမှတ် ၈၈၊ (၂၈)လမ်း၊ ၇၄လမ်းနှင့် ၇၅လမ်းကြား၊ စိတ္တရမဟီရပ်၊, ,
09-770284001, 09-256125272
အမှတ် ၄၂၆၊ ၈၂လမ်း၊ (၃၂)လမ်းနှင့် (၃၃)လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊, ,
02-4035982, 02-4036076
အမှတ် ၈၄-၈၅၊ သစ်သီးတန်း-ရုံ၊ ၈၅လမ်း၊ ၂ရလမ်း နှင့် ၂၈လမ်း ကြား၊ ဈေးချို၊, ,
09-2005883, 09-402005883
အမှတ် ၄၀၄၊ ၈၁လမ်း၊ (၃၀)လမ်းနှင့် (၃၁)လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊, ,
02-4065180, 09-783465180
(၁၀)လမ်း၊ ရရလမ်းနှင့် (၇၈)လမ်းကြား၊ အမရဌာနီအရှေ့၊, ,
02-4039130, 02-4060327, 02-4075367, 02-4075368
စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ ဧဇရပ်၊ မှန်တန်းရပ်ကွက်၊, ,
02-4070020, 09-2028968
အမှတ် ၃၉၈/၃၊ ၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊ ၈၁လမ်း နှင့် ၈၂လမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊, ,
02-4033895, 02-4070020, 09-402575068
1 2 3 4