Listings in ဖိနပ်ဆိုင် and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 12 of 18 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
Advertisement
အမှတ် ၉၁၊ ဈေးချို၊ တောင်ဘက်တိုက်တန်း၊,
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ စက်မှုလယ်ယာတိုက်တန်း၊ စည်သာယာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-259466296
အမှတ် ၅၊ ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ စက်မှုလယ်ယာတိုက်တန်း၊ စည်သာယာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-776667058
Advertisement
အမှတ် ၁၆၅၊ ၃၁လမ်း၊ ၇၉လမ်း နှင့် ၈ဝလမ်း ကြား၊,
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ ရေထွက်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-972275320, 09-791121649
ရေနီမြောင်း အနီး၊ ကုန်းတန်းလေးရွာ၊, ,
09-459146936, 09-786009227
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ အမှတ်(၅)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-43044308, 09-798553991, 09-798688022
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-43101734, 09-91022103
2020 | Advertisement
ရေတံခွန်တောင်ဂေါက်ကွင်းလမ်း၊ ဂွေ့ကြီးကုန်းရွာ၊, ,
09-786500477, 09-966225711
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018
မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ ဘူးကုန်းရွာ၊, ,
09-265355356, 09-259065212
1 2