Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ဖိနပ်လုပ်ငန်းသုံး ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း

Showing 12 of 34 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ဈ-၆/၉၄၊ မနော်ဟရီလမ်း၊ ၆ဝလမ်း နှင့် ၆၁လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၃)၊, ,
02-4081071, 09-403702986
အမှတ် ၄၉၁/၃၅၊ ၃၅လမ်း နှင့် ၃၆လမ်း ကြား၊ ၈၁လမ်း နှင့် ၈၂လမ်း ကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအရှေ့၊, ,
09-91006125, 09-777802163
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
အမှတ် ၁၂(ဘီ)၊ ၅၆လမ်း၊ အောင်ဆန်းလမ်း နှင့် ငုရွှေဝါလမ်း ကြား၊ ထွန်တုံးမြို့သစ်၊, ,
09-2055497
1 2 3