Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ဖိနပ်ထုတ်လုပ်သူများ

Showing 12 of 200 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
၃၆လမ်း နှင့် ၃ရလမ်း ကြား၊ ၈၁လမ်း နှင့် ၈၂လမ်း ကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအရှေ့၊, ,
09-2037296, 09-444020652
၈၂လမ်း၊ ၃ရလမ်း နှင့် ၃၈လမ်း ကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအရှေ့၊, ,
02-4034257, 09-2029414
အမှတ် ခခ-၄/၄၊ အေလမ်း၊ ၅၆လမ်း နှင့် ၅ရလမ်း ကြား၊ အောင်ပင်လယ်၊, ,
09-2035941, 09-43177807
၇၈လမ်း၊ ၂၆လမ်း နှင့် ၂ရလမ်း ကြား၊ ညီကိုသုံးယောက်၊ မြေညီတိုက်ခန်း၊, ,
09-400555123, 09-400555345, 09-400555567
ဂန္ဓမာလမ်း၊ စံပယ်လမ်း ထောင့်၊ နန်းတော်ရာစံပြကွက်သစ်၊ မှန်တန်းရပ်ကွက်၊, ,
09-43130355, 09-790130558
အမှတ် ခ-၂၀၊ ၆ဝလမ်း၊ ၃၄လမ်း နှင့် ၃၅လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊, ,
09-797482868, 09-401515063
အမှတ် အကွက်-၉၀၂၊ ၂၄/က၊ အေလမ်း၊ သီတာအေး၊ ချမ်းမြသာစည်တောင်၊, ,
09-2007257, 09-792007257, 02-4066299
အမှတ် အကွက်-၄၃၁၊ ၄၁လမ်း၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ သံလျှက်မှော်အရှေ့၊, ,
09-5135371, 09-91048643, 02-4031844
အမှတ် ၅၇၂၊ ၈၁လမ်း၊ ၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ မဟာအောင်မြေအရှေ့၊, ,
09-440222411, 09-798787300
အမှတ် အကွက်-၄၀၅၊ ၄၁လမ်း၊ လက်သမားရပ်၊ နတ်ညောင်ပင် တောင်ဘက်၊ သံလျှက်မှော်အရှေ့၊, ,
09-402610113, 09-777511163
1 2 3 4 5