Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and မျိုးစေ့

Showing 12 of 41 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် အေ-၄/၂၄၊ ၆၈လမ်း၊ ငုဝါလမ်း ထောင့်၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-2031848, 02-2832734
အမှတ် ၂၁၀၊ ၇၉လမ်း၊ ၃၅လမ်းနှင့် (၃၆)လမ်းကြား၊ သံလမ်း၊ ဟေမမာလာမြောက်၊, ,
09-797396034
၃ဝလမ်း၊ ၈၅လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
02-4068340, 09-2032715
အမှတ် ၃၃၂၊ ၈၆လမ်း၊ (၃၃)လမ်းနှင့် ၃၄လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-2017461, 09-91001231, 09-2005401, 09-91003552, 09-441003551
အမှတ် ၇/အေ၊ ၈၆လမ်း၊ ၂၉လမ်း နှင့် ၃ဝလမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
09-43014413, 09-2215617, 09-797747154
စစ်ကိုင်း-မြစ်ငယ်လမ်း၊ အမှတ်(၂)ဥယဉ်တော်ရပ်၊ ဥယျာဉ်တော်ရွာ၊, ,
02-55129, 09-47231461
မန္တလေး-မိုးကုတ်လမ်း၊ အလက(ခွဲ)ကျောင်းတိုက်တန်း၊ မြကံသာ၊ မြကံသာရွာ၊, ,
09-259066706
အမှတ် ညည-၇၉/၆၀၊ (၄၈)လမ်း၊ (၁၂ဝလမ်း (မင်းကြီးရန်နောင်လမ်း)နှင့် (၁၂၁)လမ်း (မင်းရဲကျော်စွာလမ်း)ကြား၊ သင်ပန်းကုန်း၊, ,
09-5072319
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
1 2 3 4