Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and အလေးချိန်တွယ်ကိရိယာနှင့် ဝန်ဆောင်မှု

Showing 12 of 33 results
Advertisement
အမှတ် ၂-ခ/၂၊ ၇၈လမ်း၊ ၄၂လမ်း နှင့် သိပ္ပံလမ်း ကြား၊ သီတာအေး၊ (၉၀၁) ရပ်ကွက်၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၂-ခ/၂၊ ၇၈လမ်း၊ ၄၂လမ်း နှင့် သိပ္ပံလမ်း ကြား၊ သီတာအေး၊ (၉၀၁) ရပ်ကွက်၊, ,
09-73009640, 09-441000753, 09-73009641
အမှတ် ၂၈၂၊ ၃၃လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၅လမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
02-4022638, 09-426501312, 02-4033174
Advertisement
အမှတ် ၁၄၉/ဇ၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ သိပ္ပံလမ်း နှင့် စစ်ကိုင်းလမ်းခွဲ ကြား၊ ဘုရားကြီးတောင်ဘက်မုခ်၊ (၉၀၂) သီတာအေးရပ်ကွက်၊, ,
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
အမှတ် ၁၅၃၊ ၇၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ စိတ္တရမဟီရပ်၊, ,
02-4064415, 09-797533345, 09-797533354, 02-4031315
အမှတ် ၁၄၉/ဇ၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ သိပ္ပံလမ်း နှင့် စစ်ကိုင်းလမ်းခွဲ ကြား၊ ဘုရားကြီးတောင်ဘက်မုခ်၊ (၉၀၂) သီတာအေးရပ်ကွက်၊, ,
09-5129954, 09-47126661, 09-47126662
ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ပိတောက်လမ်း ထောင့်၊ သီတာအေး၊ ချမ်းမြသာစည်တောင်၊, ,
09-5129954, 09-47126661
အမှတ် က-၁၄၄၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ပိတောက်လမ်း နှင့် နှင်းဆီလမ်း ကြား၊ ရတနာပူရပြတိုက် အနီး၊ ချမ်းမြသာစည်တောင်၊, ,
09-47126661, 09-5129954
အမှတ် ၉၉၊၁၀၀၊ (၃၁)လမ်း၊ ၈၅လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-797533356, 09-797533354
1 2 3