Listings in သစ်ခွဲစက်များ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 12 of 18 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
Advertisement
အကွက် ၉၈၊ (၁၉)လမ်း၊ ၉ဝလမ်း နှင့် ကမ်းနားလမ်း ကြား၊ မီးသတ် အနီး၊ မင်းတဲစျေးကုန်းရပ်၊,
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ ငွေတောင်ရွာ၊, ,
09-2010166
အမှတ် အကွက်-၂၁၃၊ မြို့ပတ်လမ်း၊ အောင်ချမ်းသာရွာ၊, ,
09-777788862, 09-402603005
ကုန်းရပ်၊ ပြန်/ဆက်စာကြည့်တိုက်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-43054037
မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ နန်းဦးလွင်ရွာ၊, ,
09-797276219
ငွေကြယ်လမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-2165172, 09-797797665
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ လက်ကောင်းရွာ၊, ,
09-43111665
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ ထုံးဘိုရွာ၊, ,
09-256030829, 09-91040110
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
1 2