Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and သစ်ခွဲစက်များ

Showing 12 of 196 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
Advertisement
အကွက် ၉၈၊ (၁၉)လမ်း၊ ၉ဝလမ်း နှင့် ကမ်းနားလမ်း ကြား၊ မီးသတ် အနီး၊ မင်းတဲစျေးကုန်းရပ်၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၁၀၃၊ သစ်လုပ်ငန်းရုံး၊ မှန်တန်းရပ်ကွက်၊, ,
02-4059376
၃၃လမ်း၊ ၅၈လမ်း ထောင့်၊ ကံကောက်၊, ,
02-4034778, 09-5181773
အနော်ရထာလမ်း၊ (၅၇)လမ်း နှင့် ၅၈လမ်း ကြား၊ စ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2004998, 09-782004998, 09-792004998
သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း၊ ၅၉လမ်း နှင့် ၆ဝလမ်း ကြား၊, ,
09-43076672, 09-797350247
အမှတ် ခ-၃/၃၇၊ ၆၆လမ်း၊ မနော်ဟရီလမ်း နှင့် စိန်ပန်းလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၅)၊, ,
09-2007034, 09-2057019
၅၈လမ်း၊ အောင်ဆန်းလမ်း နှင့် ငုရွှေဝါလမ်း ကြား၊ ကံသာယာမြို့သစ်၊, ,
09-43013054, 09-260806070, 09-420908090
မဥ္ဇူလမ်း၊ ၅၄လမ်း နှင့် ၅၅လမ်း ကြား၊ မြရည်နန္ဒာ၊, ,
09-43099288, 09-43102435
၈ဝလမ်း၊ ဥယျာဉ်ကုန်းရပ်၊ မြောက်ပြင်၊ ညောင်ကွဲ၊, ,
09-402700197, 09-2022090
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ ငွေတောင်ရွာ၊, ,
09-2010166
၅ရလမ်း နှင့် ၅၈လမ်း ကြား၊ မနော်ဟရီလမ်း နှင့် နှင်းဆီလမ်း ကြား၊ ကံသာယာမြို့သစ်၊, ,
09-43425256, 09-91025256, 09-31025256, 09-792025256, 09-2025256
1 2 3 4 5