Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ဆားထုတ်လုပ်ငန်းများ

Showing 12 of 37 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၁၅၊ ၃၁လမ်း၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-5105930, 09-5122592, 09-2012516
Advertisement
၃၆လမ်း၊ ကမ်းနားလမ်း ထောင့်၊ ဂေါဝိန်သင်္ဘောဆိပ်၊ နဂါးမင်းခြံ၊, ,
၃၁လမ်း၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊, ,
09-2035014, 09-5172525
၈၆လမ်း၊ ၃၁လမ်း နှင့် ၃၂လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်အရှေ့၊, ,
09-91053773, 09-444497797
၆ရလမ်း၊ စွယ်တော်ပွဲရုံတန်း၊ ဖျောက်ဆိပ်ကုန်းရွာ၊, ,
09-2009594, 09-402507745
အမှတ် အီး-၈၊ ၃၆လမ်း၊ ၆ဝလမ်း နှင့် ၆၁လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)၊, ,
09-402529503, 09-426504851
အမှတ် ၂၇၃၊ ၃၁လမ်း၊ ၈၅လမ်း ထောင့်၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-964964655, 02-4066251
၂၉လမ်း၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ သီရိဟေမာအရှေ့၊, ,
02-4069535, 02-4065811, 09-257111161, 09-5188861
၃ဝလမ်း၊ ၈၆လမ်း ထောင့်၊ သီရိဟေမာအရှေ့၊, ,
09-2051023, 09-2006812, 09-400015151
အမှတ် ၁၅/ဘီ၊ ၃၁လမ်း၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-2016492, 02-4072964, 02-4073076
1 2 3 4