Listings in ဆန်စက်များ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 12 of 23 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
ရေတံခွန်တောင်ဂေါက်ကွင်းလမ်း၊ ရှင်တော်ကုန်းရွာ၊, ,
09-2032413, 09-2024908, 09-2007924
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ ကျောက်မီးရွာ၊, ,
09-2037790, 09-2031712, 09-785009503
မန္တလေး-မိုးကုတ်လမ်း၊ ပဲလှော်ဖိုရွာ၊, ,
09-2020087
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ သလဲကုန်းရွာ၊, ,
09-2100587, 09-2005438, 09-259006611
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ လက်ကောင်းရွာ၊, ,
09-441023156, 09-2022868
မန္တလေး-မိုးကုတ်လမ်း၊ ကြာနီကန်ရွာ၊, ,
09-896805703, 09-5120238
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ ရေထွက်ရပ်၊ ရေထွက်ရွာ၊, ,
09-402590414
မြရတနာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58090
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ ကန်သာယာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-2015240, 09-962015240
ရေတံခွန်တောင်ဂေါက်ကွင်းလမ်း၊ ဂွေ့ကြီးကုန်းရွာ၊, ,
09-259066959, 09-786445783
မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ ပုဏ္ဏားကုန်းရွွာ၊, ,
02-57558
1 2