Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and မီးအားမြှင့်စက်

Showing 12 of 49 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
(၁၉)လမ်း၊ ၈၈လမ်း နှင့် ၈၉လမ်း ကြား၊ အောင်မြေသာစံ၊, ,
09-2018725, 09-792018725
အမှတ် အကွက်-၈၅၃၊ ဦးပွားဂုံးကျော် အနီး၊ ချမ်းမြသာစည်တောင်၊, ,
02-4070364, 02-4076499, 09-400055597
(၂၀)လမ်း၊ ၈၃လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းကြား၊ ပုလဲငွေရောင်၊, ,
09-794617110, 09-49272952, 02-4023588, 09-793144686
အမှတ် ဆ-၃/၉၅၊ ၆၉လမ်း နှင့် ရဝလမ်း ကြား၊ ဒေလီယာလမ်း နှင့် ဇလပ်ဝါလမ်း ကြား၊ မန္တလာသီရိဘောလုံးကွင်း တောင်ဘက်၊ ၇၀ ကျောကပ်၊, ,
09-256144356, 09-798684284
အမှတ် ပပ-၂၁/၂၃၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ ယောမင်းကြီးလမ်း နှင့် ဖိုးရာဇာလမ်း ကြား၊ ဂန္ဓမာလမ်း၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2021046, 09-794987585, 09-794987588, 09-794987589, 09-794987590
1 2 3 4 5