Listings in အကြောပြင်လုပ်ငန်း and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 3 of 3 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018
ကျောက်ပြားလမ်း၊ ရမိုင်ကမ်းခြေသွားလမ်း ဘေး၊ အေးရှားဝေါလ်တိုးဂိတ်နှင့်၆မိုင်ဂိတ်ကြား၊ ကျောက်ချောရွာ၊, ,
09-257333199, 09-788333199