Listings in မူကြို ကျောင်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 9 of 9 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
အမှတ် ၇၊ မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ နန်းဦးလွင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-770800774, 09-770800775
အမှတ် ၅၅၊ ရတနာပုံလမ်း၊ ရန်ကင်းသာယာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-256169697, 02-4057943
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-259577618, 09-401901818
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ အမှတ်(၁၀)ရပ်၊ ထုံးဘိုရွာ၊, ,
09-91005965, 09-441005965
စစ်ကိုင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းသာယာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-420745007, 09-402433812
အမှတ် ၄၀၂၊ မြင်စိုင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းသာယာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-2036501, 09-444040223
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018