Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and မူကြို ကျောင်းများ

Showing 12 of 209 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ဇ-၅/၁၁၄(ခ)၊ ၆၁လမ်း နှင့် ၆၂လမ်း ကြား၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်း နှင့် သဇင်လမ်း ကြား၊ ခရေလမ်း၊ မြို့သစ်(၄)၊, ,
09-402554317, 09-797622376
အမှတ် ၇၊ မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ နန်းဦးလွင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-770800774, 09-770800775
အမှတ် ထ-၈၂၊ ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်း၊ အရှေ့ခြမ်း၊ သံလျှက်မှော်တောင်၊, ,
09-420061000, 09-786657660, 09-91047370, 09-73243000
၆ဝလမ်း နှင့် ၆၁လမ်း ကြား၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်းနှင့်စံပြလမ်းကြား၊, ,
09-797141630
အမှတ် ဏ-၁/၃၅၊ စွယ်တော်လမ်း၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-797233306, 09-789028721, 09-797223676
၈ဝလမ်း၊ ၈လမ်း ထောင့်၊ အမရဌာနီအနောက်၊, ,
09-420707730, 09-43090279
(၄၇)လမ်း၊ (၁၄၀)လမ်း (မက္ခရာလမ်း) ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊, ,
09-894685102, 09-260174200
၃၅လမ်း နှင့် ၃၆လမ်း ကြား၊ ၈၈လမ်း နှင့် ၈၉လမ်း ကြား၊ စတီးဝင်းရပ်၊ ဒေးဝန်းအရှေ့၊, ,
09-43178814, 09-257814349
၈ဝလမ်း၊ ၈လမ်း နှင့် ၉လမ်း ကြား၊ အမရဌာနီအရှေ့၊, ,
09-793727292
အမှတ် လ-၄၆၊ လေးစုလမ်း၊ လေးစုရပ်ကွက်၊, ,
09-43177575, 09-259468821
1 2 3 4 5