Listings in မွေးမြူရေးအစာ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 7 of 7 results
မန္တလေး-မိုးကုတ်လမ်း၊ နွယ်နီရွာ၊, ,
09-444016316, 09-2056634
မန္တလေး-မိုးကုတ်လမ်း၊ မန်းဧကရာဇ်အိမ်ယာ၊ ကြာနီကန်ရွာ၊, ,
09-444755531, 09-263965556
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018
မန္တလေး-မိုးကုတ်လမ်း၊ ကြာနီကန်ရွာ၊, ,
09-401551423, 09-797444706
Advertisement
အမှတ် အိတ်ချ်-၁၇၄၊ ဧဝရတ်လမ်း၊ ၆ဝအေလမ်း နှင့် ၆ဝဘီလမ်း ကြား၊,
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-976741086