Listings in ရဲစခန်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 5 of 5 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
ပုသိမ်ကြီးလမ်းမကြီး၊ ရေထွက်-ချောင်းဝန်းလမ်း ထောင့်၊ အောင်သုခရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-57905
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း ထောင့်၊ အောင်သုခရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-57749
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ အမှတ်(၇)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
085-40199