Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းနှင့် ကုန်ကြမ်းအမျိုးမျိုး

Showing 12 of 33 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် လလ-၈၃၊ ရွှေလှံဗိုလ်လမ်း၊ ၄၉လမ်း နှင့် ၅ဝလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-43104997, 09-259003389
Advertisement
မင်္ဂလာလမ်း၊ ၅၆လမ်း နှင့် ၅၈လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊, ,
အမှတ် ဇ-၉/၅-က၊ ၆ဝလမ်း၊ စိန်ပန်းလမ်း နှင့် မနော်ဟရီလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၄)၊, ,
02-4080171, 09-2013385, 09-441054498, 09-963897800, 09-91054498
အမှတ် လလ-၆၇/၅၉၊ စီလမ်း၊ (၅၀)လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-896801604, 09-426801604
1 2 3