Listings in ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 6 of 6 results
Advertisement
အကွက် ၅၁၊ မန္တလေး-မတ္တရာလမ်း၊ အိုးဘို၊ ရွှေကျင်ရပ်၊ ရွှေကျင်ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်၊,
Advertisement
အမှတ် လ-၇/ဦးပိုင်(၄-ဘီ)၊ ဆင်ဖြူရှင်လမ်း၊ ၆၈လမ်း နှင့် ၆၉လမ်း ကြား၊ က-ရပ်ကွက်၊,
Advertisement
အကွက် ၅၁၊ မန္တလေး-မတ္တရာလမ်း၊ အိုးဘိုရွှေကျင်ရပ်၊ ရွှေကျင်ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်၊,
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018