Listings in လက်ဖက်နှင့် အကြော်စုံ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 6 of 6 results
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ ကျောက်မီးရွာ၊, ,
09-785706263
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်လမ်း ထောင့်၊ နန်းဦးလွင်ရွာ၊, ,
09-256580080, 09-257885599
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018
ဆည်မြောင်းလမ်း၊ ကျီကုန်းရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-33329762